Translations/Vietnamese/Spelling

Not logged in - Log In / Register

Launchpad Help > Translations > Vietnamese > Spelling

Quy ước bỏ dấu tiếng Việt

Chỉ dùng cách bỏ dấu kiểu cũ hay còn gọi là kiểu mỹ thuật. Vì kiểu bỏ dấu này trông đẹp mắt, cân đối hài hòa, được báo chí và sách ở Việt Nam sử dụng. Đặc biệt, các sách giáo khoa từ mẫu giáo cho tới đại học cũng đều theo chuẩn này.

Ví dụ:

Đúng

Sai

hòa

hoà

hủy

huỷ

Mẹo bỏ dấu đúng và nhanh

Trước tiên chúng ta tách từ thành 3 phần:

Trong ba phần này, chỉ có phần (2) là bắt buộc phải có. Ví dụ:

Ta chỉ bỏ dấu trên các nguyên âm:

Quy tắc thông thường

I hay Y

Trừ tên riêng và những cách dùng quá hiển nhiên mà không ai có thể viết sai được (khuyên, tiến, yêu, yến, hủy, cúi...), cách dùng hai chữ i-ngắn và y-dài như sau.

Dấu hỏi hay Dấu ngã

 1. Từ láy hoặc có dạng láy: Một mẹo rất đơn giản để ghi nhớ!

  Không - sắc - hỏi
  Huyền - ngã - nặng

  a) Hễ một tiếng không có dấu (dấu ngang) hoặc mang dấu sắc thì tiếng kia sẽ mang dấu hỏi:
  Ví dụ: lửng lơ, thơ thẩn, sang sảng; lở lói, ngả ngớn, vắng vẻ; diêm dúa, nghe ngóng, mang máng...

  b) Hễ một tiếng mang dấu huyền hoặc dấu nặng thì tiếng kia phải mang dấu ngã:
  Ví dụ: ầm ĩ, lờ lững, vòi vĩnh; kĩu kịt, nũng nịu, nhão nhoẹt; mờ mịt, vàng vọt, lặng lờ...

 2. Từ Hán Việt:

  a) Dùng dấu ngã khi phụ âm đầu là D-, L-, M-, N-, V-.
  Ví dụ: dã, dẫn, dĩ, diễm; lãm, lãn, lãng, lãnh; mã, mãi, mãn, mãng; nã, não, ngã, ngãi, nhẫn, nhĩ; vãn, vãng, vẫn, vĩ...

  b) Dùng dấu hỏi cho các trường hợp còn lại.

  LƯU Ý: Phần này chỉ ghi vài quy tắc sơ lược nhằm giảm thiểu việc viết sai chính tả. Nếu muốn trở thành chuyên gia không bao giờ viết sai hỏi-ngã, xin vui lòng đọc các bài viết đầy đủ tại 12

Dấu câu

Trong TCVN 6909:2001, phần 5.1.6 đã quy định 15 dấu câu trong tiếng Việt như sau:

SP ! ( ) , . : ; ? [ ] { } “ ”

5 loại dấu ngoặc. Hãy cố gắng dùng loại 6, vì đó mới là loại chuẩn trong tiếng Việt. Chỉ khi nào gặp khó khăn trong việc gõ, thì mới hẵng dùng loại 3.

Dấu ngăn cách phần thập phân và phần đơn vị

Translations/Vietnamese/Spelling (last edited 2009-06-16 10:56:00 by loveleeyoungae)