Translations/Vietnamese

Not logged in - Log In / Register

Hướng dẫn này được viết ra chỉ với một nguyện vọng duy nhất:
giúp bạn làm việc nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả.

Do đó, vì lợi ích của chính mình, mời bạn đọc kĩ trước khi bắt đầu dịch! Và tất nhiên, nếu có thể, mời bạn cùng giúp chúng tôi cải tiến trang wiki hướng dẫn này :)


Đang được quan tâm!

Nhằm đẩy mạnh phong trào phát triển và ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) bằng tiếng Việt, Văn phòng Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (VPCNTT) đã quyết định hỗ trợ một khoản kinh phí cho Cộng đồng PMTDNM tại Việt Nam!

Vừa được góp sức cho những dự án PMTDNM mà mình yêu thích, vừa có thể được nhận một khoản thù lao bỏ túi, thì còn gì thú vị hơn? :)

Xin mời xem thêm thông tin tại trang chủ dự án MOST: http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki


Vấn đề trùng bản dịch

Ubuntu luôn ưu tiên cho các bản dịch từ các dự án gốc (upstream/mainstream). Ví dụ, trên Launchpad đang cho dịch gói "firefox-3.0". Tuy nhiên, hiện tại trên hệ thống của Mozilla (dự án gốc của Firefox) cũng đã có phiên bản Firefox tiếng Việt. Do đó, khi chính thức phát hành, Canonical sẽ sử dụng bản dịch từ Mozilla chứ không sử dụng bản dịch trên Launchpad!

Vì vậy, để tránh lãng phí công sức của chính bạn, khi bắt đầu dịch một gói phần mềm trên Launchpad, bạn hãy để ý xem nó đã có bản dịch mainstream hay chưa. Và hãy luôn cố gắng liên hệ tham gia vào các dự án mainstream trước, vì không chỉ Ubuntu mà các bản phân phối/dự án khác cũng sẽ được lợi từ việc dịch mainstream của bạn.

QUAN TRỌNG: Có thể dùng trang dưới đây để kiểm tra xem gói nào trên Launchpad thuộc về dự án upstream nào.
http://l10n.ubuntu.tla.ro/jaunty-l10n-status/lang.html?ro

Thuật ngữ

Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo/đóng góp thuật ngữ trên Wiktionary, vì:

Quy ước chính tả

Quy ước chung và các thủ thuật giúp hạn chế lỗi chính tả.

Bài viết phân tích đầy đủ lí do lựa chọn các quy ước trên.

Quy tắc dịch phần mềm

Dạng số nhiều

Tiếng Việt không phân biệt dạng số nhiều (PluralRule=0). Tuy nhiên, để đồng bộ với các bản dịch từ trước đến nay, chúng ta vẫn sẽ dịch theo dạng số nhiều của tiếng Anh.

Chuỗi gốc:
#1 minute;#2 minutes

Dịch:
#1 phút;#2 phút

Chuỗi gốc:
msgstr[0] %d hour
msgstr[1] %d hours

Dịch:
msgstr[0] %d giờ
msgstr[1] %d giờ

Phím tắt

Thông thường, các dấu gạch dưới ("_Tập tin"), dấu và ("Chỉnh &sửa") hoặc dấu ngã ("~Công cụ") được dùng để xác định phím tắt cho một từ.

Tên thư mục hoặc tên tập tin mặc định

Không nên dịch những chuỗi này, hoặc nếu dịch thì hãy dùng tiếng Việt không dấu.

Chuỗi gốc: "Desktop Background.bmp"
Dịch sai: "Hình nền Mặt bàn.bmp"
Dịch đúng: "Hinh nen Desktop.bmp"

Chuỗi gốc: "Desktop" (thư mục mặc định để chứa các tập tin tải xuống)
Dịch sai: "Mặt bàn"
Dịch đúng: "Desktop"

Liên kết khác

Dự án khác

Đây là danh sách các dự án upstream:

Launchpad Help > Translations > Vietnamese

Translations/Vietnamese (last edited 2009-06-16 10:23:53 by 115)