Translations/Guide/he

Not logged in - Log In / Register

Launchpad Help > Translations > הנחיות תרגום כלליות (Hebrew)

סקירה

מדריך זה מכיל מידע הנוגע לתרגום תכנה בשפתך. המדריך מכיל פרטים על מחרוזות שיש לתרגם ועל כאלו שאין לתרגם, מהן צורות רבים ודברים נוספים שאותם עליך לדעתך בעת תרגום תכנה באמצעות מערכת התרגומים של Launchpad‏ (Rosetta) או באמצעות כל כלי אחר.

מדריך זה אינו מכיל רמזים או עצות על השימוש בכלי התרגומים של Launchpad‏ (Rosetta) ככלי תרגום. לקבלת פרטים על כך עליך לקרוא את

רשימת כללים ייעודיים לשפה

בטרם קריאת המדריך הייעודי לשפה שלך, מומלץ לפנות דקה לקרוא את מדריך התרגומים הכללי הזה תחילה.

אין כל מניעה לתרגם מדריך זה ולכלול אותו בכללים הייעודיים לשפה שלך. ניתן להשתמש במידע זה כנקודת התחלה להגדרת הכללים בשפה שלך.

כדי לוודא את איכות התרגומים לשפה שלך, מומלץ לבקש ממתרגמים חדשים לציית למידע מכללי השפה שלך או במקרה שעוד אין מדריך כזה, להפנות אותם לכאן.

רשימת כללים ייעודיים לשפה

כללים בסיסיים לבדיקת איכות התרגומים

להלן מופיעים כמה כללים הגיוניים להם יש לציית במהלך מלאכת התרגום על מנת לשפר את איכות התרגומים:

צורות רבים

בעוד בשפה האנגלית ישנן 2 צורות רבים בלבד, יתכן שבשפתך ישנן יותר מ־2 צורות רבים.

הטיפול בצורות הרבים היא אחת השאלות/בעיות הראשונות שעולות אצל מתרגמים חדשים. מומלץ שהמדריך שלך יכלול מידע ודוגמאות על השימוש בצורות הרבים בשפתך.

דוגמה

ברומנית ישנן 3 צורות רבים:

טקסט המקור:

msgstr[0] %d thing
msgstr[1] %d things
msgstr[2] %g things

תרגום:

msgstr[0] %d lucru
msgstr[1] %d lucruri
msgstr[2] %d de lucruri

עצה חטופה:

ניתן למצוא מידע נוסף באגף התיעוד של Gettext הדן בצורות רבים.

מקשי האצה / קיצור

שפות תכנות וסביבות הרצה שונות משתמשות בדרכים שונות כדי לייחד איזו אות במחרוזת תשמש כקיצור דרך. לעתים קרובות, אם מופיע קו תחתי (לדוגמה Save _As) או אמפרסנד (לדוגמה Print previe&w) באמצע המילה או בהתחלתה, יתכן שמדובר בקיצור מקלדת.

חשוב מאוד לוודא שלכול פונקציה יש קיצור דרך ייחודי ועליך, לכל הפחות, לצפות בתכנית בפעולה ולהכין רשימת קיצורי מקשים לשימוש בטרם התחלת התרגום. עליך להציב קו תחתי, אמפרסנד או כל תו בקרה אחר לפני האות בה ברצונך להשתמש כקיצור דרך. אם במנשק התכנית ישנם אותם מקשים לגישה מהירה לאפשרויות/לשוניות/תיבות סימון וכו׳, יהיה עליך ללחוץ על הקיצור מספר פעמים במקלדת כדי לעבור בין כולם.

למידע נוסף על מקשי האצה בשפות שונות יש לפנות למדריך http://bazaar-vcs.org/BzrTranslations/Tips

דוגמאות למקשי האצה בתפריטים:

_File
New &Tab
~Downloads

תרגום קובצי DocBook‏ (XML)

ניתן לתרגם קובצי XML באמצעות כלי התרגום של Launchpad, על ידי המרת ה־XML לקובץ pot באמצעות xmpl2po ואז יבוא הקובץ לכלי התרגומים של Launchpad.

בעת תרגום קובצי XML יש לשים לב לדברים הבאים:

תגיות XML הנן תלויות רשיות

בעת השימוש ב־xml2po ואז ב־po2xml, תגיות ה־xml והמאפיינים הנם תלויי רשיות: (הכוונה בתלוי רשיות הוא שיש הבחנה בין אותיות גדולות לקטנות, בעברית לרוב אין זה משנה אלא אם כן מתבצעת העתקה ישירה מהמקור ללא שינויים, לדוגמה: Xml כמקור ו־Xml כתרגום).

לדוגמה:

‫מקורית: ‪See the <ulink url="http://ubuntustudio.org/">
‫נכונה: ‪Vea el <ulink url="http://ubuntustudio.org/">
‫שגויה: ‪Vea el <UlinK Url="http://ubuntustudio.org/">‪

תגית menuchoice

תגיות ה־"menuchoice" אמורות להיות רק אחת מהתגיות "guibutton | guiicon | guilabel | guimenu | guimenuitem | guisubmenu | interface" . אין לכלול תגיות אחרות או טקסט שאינו אחת מתגיות אלו.

דוגמה:

‫מקור:
‫<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Multimedia</guisubmenu><guimenuitem>Movie Player</guimenuitem></menuchoice>
‫נכונה:
‫<menuchoice><guimenu>Apliaciones</guimenu><guisubmenu>Multimedia</guisubmenu><guimenuitem>Reproductor de películas</guimenuitem>
‫שגויה:
‫<menuchoice><guimenu>Apliaciones</guimenu><guisubmenu>Multimedia</guisubmenu>Reproductor de <guimenuitem>películas</guimenuitem>

מה אין לתרגם

סעיף זה מכיל את הפרטים הטכניים על המחרוזות שאין לתרגם וכיצד לזהות אותן.

כמו כן, כדי לסייע לך באיתור המחרוזת שאין לתרגם, מתכנתים לרוב מוסיפים הערות המתארות את מטרת הטקסט ועצות על אופן תרגומו. תמיד יש לעיין בהערות המצורפות לכול מחרוזת.

ממלאי מקום לנתונים ושמות משתנים

בשפות תכנות רבות, מתכנת יכול להוסיף נתונים למחרוזת על ידי שימוש בממלא מקום כגון %s או %d. ניתן לראות גם צורות מורכבות יותר, כגון %(variablename)s,‏ $name או ${name}. את המשתנים ואת ממלאי המקום האלו יש להעתיק בדיוק כמו שהם מופיעים (לרבות ה־s בסוף), תוך הצבתם בחלק שנשמע הכי הגיוני בשפת היעד.

במקרה של ספק, יש לבקש את עצתו של ממתרגם אחר.

דוגמאות:

‫מקורית: ‪I found $name ethernet device.
‫שגויה: ‪S-a găsit $cevanume dispozitiv ethernet
‫נכונה: ‪S-a găsit $name dispozitiv ethernet

‫מקורית: ‪Delete %(name)s ?
‫שגויה: ‪Ștergeți %(cevanume)le?
‫שגויה: ‪Ștergeți %(cevanume)s?
‫שגויה: ‪Ștergeți %(name)?
‫נכונה: ‪Ștergeți %(name)s?

תגיות עיצוב/XML

יתכן שיופיעו תגיות XML/HTML, כמו <strong> לדוגמה, המשמשות לעיצוב טקסט במחרוזת. יש להעתיק תגיות אלו בדיוק כפי שהן נמצאות ולהחיל אותן על החלקים הרלוונטיים בטקסט וכמובן לא לשכוח לסגור את התגיות בהתאמה. לעתים מופיעות גם תגיות אחרות, של XML לדוגמה, ואליהן יש להתייחס באותו האופן בדיוק.

דוגמאות:

‫מקורית: ‪<strong>File name</strong>
‫שגויה: ‪<puternic>Nume fișier</puternic>
‫נכונה: ‪<strong>Nume fișier</strong>

‫כמו כן אין לתרגם את מאפייני תגיות ה־xml ואת הערכים שלהן (אם בחרת לתרגם את הערכים, עליך לוודא שכך יש לעשות ולבדוק את הערות המתרגמים). דוגמאות:

‫מקורית: ‪<link linkend="desktop-themes">
‫נכונה: ‪<link linkend="desktop-themes">
‫שגויה: ‪<link linkend="temi del desktop">

פרמטרים לתכנית

עקב באגים שונים בתצוגת עברית במסוף לינוקס מומלץ שלא לתרגם כלל מחרוזות המופיעות במסוף.

פרמטרים משורת הפקודה אין לתרגם.

דוגמה

מקורית: "The command line options are:\n"
     "    --quick     speeds up the processing\n"
     "    --slow     slows everything down."
שגויה:  "Opțiunile comenzii sunt:\n"
     "    --repede     grăbește procesarea\n"
     "    --încet     încetinește totul."
נכונה:  "Opțiunile comenzii sunt:\n"
     "    --quick     grăbește procesarea\n"
     "    --slow     încetinește totul."

TRUE/FALSE, קבועים של GTK

מחרוזות כגון "TRUE" , "FALSE" או קבועים של gtk כגון "gtk-ok", "gtk-cancel" או "toolbar-icon" אין לתרגם.

במקרים רבים כאשר מחרוזות כאלו מופיעות בקובצי תרגומים מדובר בבאג ויש ליידע את המתכנתים עליו ולבקש מהם להסיר את המחרוזות האלו.

מפתחות תצורה של GCONF

דוגמאות:

מקורית: The port which the server will listen to if the 'use_alternative_port' key is set to true.
     Valid values are in the range from 5000 to 50000.
שגויה:  Portul pe care să asculte serverul în cazul în care cheia „folosește_port_alternativ” este activată.
     Valorile valide sunt între 5000 și 50000.
נכונה:  Portul pe care să asculte serverul în cazul în care cheia „use_alternative_port” este activată.
     Valorile valide sunt între 5000 și 50000.

טקסט הקשר

בכמה תרגומים ישנים של GNOME יתכן שיופיע הקשר בתוך מחרוזת המקור. למידע נוסף ניתן לעיין בכתובת: http://leonardof.org/2007/12/01/context-in-gnome-translations/en/

דוגמאות:

מקורית: "Orientation|Top"
שגויה: "Orientare|Sus"
שגויה: "Orientation|Sus"
נכונה: "Sus"

אם נתקלת בטקסט כזה נא לדווח על באג וליידע את המתכנתים של התכנה על הימצאן של קידומות הקשר (context).

סטטיסטיקת תרגום

במהלך התרגום באמצעות Launchpad מופיעה סטטיסטיקה לתרגומים. הסטטיסטיקה אמורה לתת סקירה כללית על המצב כדי שמתרגמים יוכלו לראות בקלות אילו תרגומים בוצעו ואילו דורשים עבודה נוספת.

להלן דוגמה של כיצד מופיעה הסטטיסטקה לתבנית תרגום לשפה מסוימת באובונטו:

משמעות הצבעים בעמודת המצב (Status)

בהתאם למצב התרגום הסטטיסטיקה יכולה להופיע בצבעים שונים כדי לציין מצב של מספר מחרוזות מסוים. להלן משמעות הצבעים בסטטיסטיקת התרגומים של Launchpad:

עצה חטופה:

ניתן למצוא מידע נוסף ברשומת השאלות הנפוצות על המשמעות של "Changed in Launchpad" ושל "Newly translated in Launchpad" בנושא זה.

מחזור החיים

במהלך מחזור החיים של התרגומים ובמהלך עבודהת המתרגמים, ישנן כמה דרכים בהן הצבעים עלולים להשתנות. להלן תיאור של התרחישים הנפוצים ביותר:

הפעלת צוות להתאמה מקומית

הצעות לסעיפים שנכללים בהנחיות שלך

להלן כמה רעיונות והצעות למידע שבאפשרותך לכלול בהנחיות לשפה שלך:

עצות מהשטח

להלן מופיעות מגוון עצות מהשטח להפעלת צוות

השלבים הבאים

פרטים על יצירה או הצטרפות לקבוצות וצוותי תרגום

< כיצד מתחילים לתרגם

קבוצות וצוותי תרגום >

Translations/Guide/he (last edited 2010-10-11 20:06:52 by sh-yaron)